Probabil că există foarte puține asociații de proprietari în care lucrurile să meargă ca pe roate și să nu existe nicio nemulțumire din partea locatarilor. Pentru celelalte situații, trebuie să știți că există demersuri pe care le puteți face astfel încât, în cazul în care sesizați nereguli și probleme, acestea să își găsească rezolvarea.

În cazul în care aveți nelămuriri și nemulțumiri sau suspectați anumite moduri greșite de acțiune în asociația de proprietari, primul pas este să vă adresați președintelui asociației. Conform articolului 10 din legea 230/2007, proprietarii au dreptul să cunoască toate aspectele ce țin de activitatea asociației și au acces, la cerere, la orice document al acesteia. Astfel, printr-o cerere scrisă adresată președintelui, cu confirmare de primire, puteți solicita orice document justificator.

Dacă președintele nu vă răspunde solicitărilor, nu vă pune la dispoziție documentele cerute sau vă dă un răspuns nemulțumitor, aveți posibilitatea de a vă adresa serviciului specializat din cadrul primăriei. Aceasta fiind o atribuție a președintelui asociației de proprietari, neîndeplinirea ei constituie contravenție, așa cum este prevăzut în legea 230/2007 și se sancționează cu amendă de la 500 la 3.000 de lei, așa cum este prevăzut în articolul 56, alineatul 1, litera b și alineatul 2, litera a, din respectiva lege. Iar conform alineatului 4 din același articol 56, constatarea contravențiilor prevăzute de prezenta lege, făcută la sesizarea oricărei persoane interesate, precum și aplicarea sancțiunilor corespunzătoare se fac de către persoanele împuternicite de Inspectoratul de Stat în Construcții și de Ministerul Internelor și Reformei Administrative, de primari sau de împuterniciții acestora.

Tot compartimentului specializat din cadrul primăriei vă puteți adresa în cazul în care suspectați o fraudă financiară, solicitând o expertiză.

Problemele legate de activitatea asociației, a președintelui, comitetului executiv și administratorului le puteți rezolva însă și intern, prin organizarea unei adunări generale a proprietarilor și schimbarea conducerii asociației, dacă aceasta se impune. Mai multe informații despre adunarea generală și posibilitățile sale de acțiuni găsiți aici.

Dacă vă aflați în situația de a vă fi aduse prejudicii din cauza unei deciziii contrare legii sau statutului asociației, luate în cadrul adunării generale, aveți opțiunea de a o ataca în instanță, în termen de 45 de zile.