Funcționarea corectă a asociațiilor de proprietari nu se poate realiza în lipsa cunoașterii legislației specifice care reglementează organizarea și activitatea acestor entități.

Familiarizarea cu întreg conținutul și prevederile acestor legi este necesară atât pentru cei care conduc asociația (președinte, administrator, cenzor etc.) care trebuie să aplice corect prevederile legale în administrarea asociației și în calcul cheltuielilor de întreținere, cât și de locatari, care doar cunoscând legea pot sesiza eventualele nereguli și se pot asigura că le sunt respectate drepturile pe care le au în calitate de proprietari membri în asociație.

Înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari sunt prevăzute în legea 230/2007 și în Hotărârea de Guvern nr. 1588/2007 privind Normele Metodologice de aplicare a legii 230/2007. Ambele acte normative reglementează procedurile de constituire a asociației și modul de desfășurare a activității acesteia odată ce a fost înființată, de la calculul cheltuielilor de întreținere în funcție de diferite criterii, la tipurile de fonduri, exploatarea veniturilor din chirii și spații publicitare, la drepturile și obligațiile președintelui, administratorului, comitetului executiv și proprietarilor membri în asociație.

Simpla cunoaștere a legilor nu este suficientă, ci trebuie urmărite și eventualele modificări care pot fi aduse acestora. Astfel, legea 230/2007 a fost modificată prin legea 175/2010, prin care s-a modificat forma originală a articolul 13 și s-au introdus câteva prevederi suplimentare, dar și prin două acte normative adoptate recent. Este vorba despre legea 17/2016, prin care președinții de asociații de proprietari sunt obligați să afișeze lunar modalitatea de calcul a întreținerii prin care s-a ajuns la cotele de contribuție pe care proprietarii le au de plătit și legea 34/2015, care prevede informarea proprietarilor asupra situației financiare a asociației. Această lege introduce obligația administratorilor de a trimite proprietarilor membri, prin e-mail sau poștă, o situație a veniturilor, cheltuielilor, plăților și încasărilor.

Acestor acte normative li se adaugă și o serie de legi contabile și de casierie, legi privind ajutoarele de încălzire, precum și legi din domeniul tehnic, la care se pot raporta membrii asociației de proprietari pentru soluționarea anumitor probleme.

Legislația specifică asociațiilor de proprietari poate fi consultată aici.