Administrează cu GESIMO
Asociația de proprietari
Ansambluri rezidențiale

pentru asociatii, pfa-uri, firme

Ce îți oferim?

 • Plată întreținere online
 • Introducerea indexului contoarelor online
 • Vizualizarea cheltuielilor lunare online
 • Defalcare restanțe apartament
 • Contabilitate asociație
 • Balanță, activ, pasiv
 • Defalcare cheltuieli
 • Verificare automată date introduse în sistem
 • Administrare multi-asociații
 • Generare chitanțe online
 • Administrare venituri
 • Definire fonduri
 • Plată întreținere online
 • Introducerea indexului contoarelor online
 • Vizualizarea cheltuielilor lunare online
 • Fișa apartamentului
 • Contabilitate asociație
 • Balanță, activ, pasiv
 • Defalcare cheltuieli
 • Verificare automată date introduse în sistem
 • Administrare multi-asociații
 • Generare chitanțe online
 • Administrare venituri
 • Definire fonduri

ROluri specifice aplicație

Locatar

Proprietarul sau chiriașul are acces la toate informatiile despre apartament și modul de calcul al intretinerii. Pentru a accesa aplicația este nevoie de un cont de utilizator și de o parolă. Acestea se primesc pe e-mail în momentul creării contului.

Facilități locatar

 •  Are acces la informatii in orice moment si de oriunde
 •  Vizualizare costuri lunare intretinere (istoric costuri, mod repartizare cheltuieli)
 •  Vizualizare penalizari
 •  Vizualizare lista fonduri
 •  Defalcare penalizări
 •  Plata online intretinere, fonduri
 •  Plata in avans
 •  Proprietarul poate urmări de la distanță dacă chiriașul este cu plățile la zi
 •  Introducerea citirilor contoarelor direct in aplicatie
 •  Balanta cont
 •  Notificari pe email inainte de depasirea termenului limita pentru citirea contoarelor, plata intretineri
 •  Suport tehnic
Administrator

Administratorul – are acces in timp real la toate sesizarile locatarilor și îi poate informa rapid despre problemele tehnice si organizatorice, poate urmari cheltuielile si reparatiile prin singur clic.

Facilitati administrator

 •  Are acces la informatii in orice moment si de oriunde
 •  Modifica setarile referitoare la asociatie si modul in care sunt repartizate cheltuielile
 •  Repartizeaza modul in care sunt distribuite cheltuielile pe asociație, pe cladire, pe scara, pe coloane utilitati, pe persoane, pe cota indiviza, pe apartament
 •  Configureaza fondurile si valorile asociate acestora
 •  Introduce cheltuielile cu furnizorii si cheltuielile neprevazute
 •  Trimite notificari de informare direct din aplicatie pe email catre toti proprietarii sau chiriasi
 •  Creeaza conturi de acces în aplicație pentru toate tipurile de utilizatori (proprietar, chirias, salariat, agent economic, persoana fizica sau juridica)
 •  Genereaza cotele de intretinere
 •  Centralizeaza ofertele pentru diferite lucrari
 •  Suport tehnic
Președinte

Verifica si aproba listele lunare cu cotele de intretinere, aproba plata facturilor, verifica situatia financiara, anunta Adunarile Generale, reprezinta asociatia in fata reprezentatilor legali, ia decizii in numele asociatiei.

Facilitati presedinte

 •  Supravegheaza activitatile asociatiei indiferent unde se afla (de acasă, de la birou, …)
 •  Acceseaza lista locatarilor restantiei
 •  Acceseaza lista restantelor catre furnizori
 •  Acceseaza registrele contabile (registrul de casa, registrul jurnal incasari si plati, registru salarii, …)
 •  Verifica si aproba listele lunare de intretinere
 •  Verifica si aproba plata facturilor
 •  Notifica utilizatorii pentru diferite evenimente de interes general
 •  Suport tehnic
Cenzor

Verifica listele lunare cu cotele de intretinere, verifica lista facturilor, verifica situatia financiara, notifica conducerea asociatiei referitor la anumite nereguli financiare.

Facilitati cenzor

 • Are acces la orice raport și la situația cheltuielilor
 •  Verifica listele lunare cu cotele de intretinere
 •  Verifica facturile si statul de salarii
 •  Notifica conducerea in caz de nereguli financiare
 •  Aproba cotele de intretinere
 •  Suport tehnic utilizare aplicatie
Contabil

Se calculeaza listele lunare de intretinere si se actualizeaza toate detaliile financiare ale asociatiei. Se vizualizeaza facturile, statul de salariu, cotele de intretinere, mod distribuire cheltuieli, oferte pentru diferite lucrari, notificari locatari.

Functionalitati contabil

 •  Calculare cote lunare de intretinere
 •  Calculare penalizari
 •  Contabiliate in partida simpla
 •  Evidenta facturi furnizori
 •  Evidenta plati facturi
 •  Evidenta facturi emise
 •  Stat de salarii
 •  Registre contabile, jurnal incasari si plati
 •  Sold casa, sold bancar
 •  Suport tehnic
Casier

Introduce in sistem platile cotelor de intretinere, a fodurilor de rulment, a penalitarilor incasate in timpul programului de lucru. Prin introducerea incasarilor in sistem se genereaza automat registrele contabile (registru casa, registru jurnal incasari si plati, …).

Facilitati casier

 • Are acces la aplicatie de oriunde si oricand
 • Introduce in sistem in timp real incasarile efectuate iar sistemul genereaza automat documentele justificative (chitante, dispozitii de plata, …)
 • Are posibilitatea de a introduce in sistem in mod offline incasarile efectuate
 • Acceseaza registrul casa

Administrează inteligent cu GESIMO!