Funcționalități

program administrare asociații proprietari

Functionalități disponibile

program administrare asociații proprietari

Firmă administrare asociație

Facilități

 • Creare cont gratuit
 • Utilizare aplicație așa cum este în mod gratuit
 • Administrare număr nelimitat de asociații de proprietari
 • Administrare asociații multiple dintr-un singur cont
 • Acces aplicație de oriunde
 • Acces proprietari, chiriași
 • Rapoarte
 • Generare liste întreținere lunare
 • Evidența cheltuieli și mod defalcare
 • Calculare penalizari
 • Fișa apartament
 • Fișa penalizări
 • Activ-pasiv
 • State de plată
Administrare liste întreținere lunare

Facilități

 • Administrare cheltuieli
 • Generare liste întreținere lunare
 • Defalcare cheltuieli conform legii
 • Rapoarte
 • Calculare penalizari
 • Fișa apartament
 • Fișa penalizări
Proprietari/Chiriași

Facilități

 • Acces online
 • Introducere index contoare
 • Vizualizare liste întreținere
 • Vizualizare istoric consumuri
 • Vizualizare penalizări
Administrator asociație proprietari

Facilități administrator asociație de proprietari

 • Creare cont gratuit
 • Utilizare aplicație așa cum este în mod gratuit
 • Administrare asociație de proprietari
 • Administrare asociații multiple dintr-un singur cont
 • Acces aplicație de oriunde
 • Acces proprietari, chiriași
 • Rapoarte
 • Generare liste întreținere lunare
 • Evidența cheltuieli și mod defalcare
 • Calculare penalizari
 • Fișa apartament
 • Fișa penalizări
 • Activ-pasiv
 • State de plată
Contabilitate

Facilități

 • Administrare cheltuieli
 • Administrare venituri
 • Fisa furnizori
 • Rapoarte fonduri (rulment, plată în avans, etc)
 • Activ-Pasiv
 • Jurnal încasări și plăți
 • Registru casă
Președinte/Cenzor

Facilități

 • Acces online
 • Acces rapoarte
 • Acces liste întreținere
 • Vizualizare istoric consumuri
 • Vizualizare penalizări

Roluri disponibile în aplicația

pentru administrare asociații proprietari

Locatar
Proprietarul sau chiriașul are acces la toate informațiile despre apartament și modul de calcul al întreținerii. Pentru a accesa aplicația este nevoie de un cont de utilizator și de o parolă. Acestea se primesc pe e-mail în momentul creării contului.

Facilități locatar

 •  Are acces la informatii in orice moment si de oriunde
 •  Vizualizare costuri lunare intretinere (istoric costuri, mod repartizare cheltuieli)
 •  Vizualizare penalizari
 •  Vizualizare lista fonduri
 •  Defalcare penalizări
 •  Plata online intretinere, fonduri (dacă asociația are încheiat un contract cu un procesator de plăți online)
 •  Plata in avans
 •  Proprietarul poate urmări de la distanță dacă chiriașul este cu plățile la zi
 •  Introducerea citirilor contoarelor direct in aplicatie
 •  Balanta cont
 •  Notificari pe email inainte de depasirea termenului limita pentru citirea contoarelor, plata intretineri
 •  Suport tehnic
Administrator
Administratorul – are acces și introduce în timp real situația asociației, urmărește cheltuielile și modul de repartizare a cheltuilor prin simplu clic.

Facilități administrator

 •  Are acces la informații în orice moment și de oriunde
 •  Modifică setările referitoare la asociație și modul în care sunt repartizate cheltuielile
 •  Repartizează modul în care sunt distribuite cheltuielile pe asociație, pe clădire, pe scară, pe persoane, pe cotă indiviză, pe apartament
 •  Configurează fondurile și valorile asociate acestora
 •  Introduce cheltuielile cu furnizorii și cheltuielile neprevăzute
 •  Trimite notificări de informare direct din aplicație pe email către proprietarii sau chiriași
 •  Creează conturi de acces în aplicație pentru toate tipurile de utilizatori (proprietar, chiriaș, salariat, agent economic, persoană fizică sau juridică)
 •  Generează cotele de întreținere
 •  Tipărește activ-pasiv
 • Tipărește fisele de apartament
 • Tipărește restanțele
 • Tipărește situația fondurilor
 • Tipărește statele de plată și de indemnizație
 •  Suport tehnic
Președinte
Verifică și aprobă listele lunare cu cotele de întretinere, aprobă plata facturilor, verifică situația financiară, anunță Adunările Generale, reprezintă asociația în fața reprezentaților legali, ia decizii în numele asociației.

Facilități președinte

 •  Supraveghează activitățile asociației indiferent unde se află (de acasă, de la birou, …)
 •  Accesează lista locatarilor restanți
 •  Accesează lista restanțelor către furnizori
 •  Accesează registrele contabile (registrul de casă, registrul jurnal încasări și plăți, statele de plată, …)
 •  Verifică și aprobă listele lunare de întreținere
 •  Verifică și aprobă plata facturilor
 •  Notifică utilizatorii pentru diferite evenimente de interes general
 •  Suport tehnic
Cenzor
Verifică listele lunare cu cotele de întreținere, verifică lista facturilor, verifică situația financiară, notifică conducerea asociației referitor la anumite nereguli financiare.

Facilități cenzor

 • Are acces la orice raport și la situația cheltuielilor
 •  Verifică listele lunare cu cotele de întreținere
 •  Verifică facturile și statul de salarii
 •  Notifică conducerea în caz de nereguli financiare
 •  Verifică și aprobă cotele de întreținere
 •  Suport tehnic utilizare aplicatie
Contabil
Se calculeaza listele lunare de intretinere si se actualizeaza toate detaliile financiare ale asociatiei. Se vizualizeaza facturile, statul de salariu, cotele de intretinere, mod distribuire cheltuieli, oferte pentru diferite lucrari, notificari locatari.

Functionalitati contabil

 •  Calculare cote lunare de intretinere
 •  Calculare penalizari
 •  Contabiliate in partida simpla
 •  Evidenta facturi furnizori
 •  Evidenta plati facturi
 •  Evidenta facturi emise
 •  Stat de salarii
 •  Registre contabile, jurnal incasari si plati
 •  Sold casa, sold bancar
 •  Suport tehnic
Casier
Introduce in sistem plățile cotelor de întreținere, a fodurilor de rulment, a penalităților încasate în timpul programului de lucru. Prin introducerea încasărilor în sistem se generează automat registrele contabile (registru casa, registru jurnal încasări și plăți, …).

Facilități casier

 • Are acces la aplicație de oriunde și oricând
 • Introduce în sistem în timp real încasările efectuate iar sistemul generează automat documentele justificative (chitanțe, dispoziții de plată, …)
 • Are posibilitatea de a introduce în sistem în mod offline încasările efectuate
 • Accesează registrul casă