Diferenţele dintre indexul contorului de pe clădire şi suma indexurilor contoarelor individuale pot fi cauzate de:

  • pierderi pe instalaţia blocului
  • necitirea în aceeaşi zi a indexului contorului general şi a celor din apartamente
  • nedeclararea corectă de căter proprietari/chiriaşi a consumurilor individuale
  • montarea greşită a contoarelor
  • diferenţe de clasă metrologică dintre contoare
  • prezenţa apei calde pe ţeava de apă rece, ceea ce determină ca un contor de apă rece să se învârtă invers
  • neverificara metrologică a contoarelor
  • fraudarea înregistrării consumului de apă prin ocolirea contorilor sau prin alte mijloace
  • citirea greşită a indexurilor contorilor
  • calcularea greşită a diferenţei dintre indexul nou şi indexul vechi

Depistarea şi remedierea pierderilor din instalaţia clădirii

Pentru a depista dacă există pierderi pe instalaţia clădirii se vor închide toţi robineţii şi se verifică dacă contorul general înregistrează în continuare un consum.

De asemenea, se va verifica dacă existe scurgeri vizibile pe instalaţiile clădirii. În cazul identificării unei scurgeri aceasta trebuie remediată imediat.

Citirea simultană a indexurilor contoarelor

Pentru a avea o diferenţă cât mai mică între indexul contorului general şi suma indexurilor contoarelor individuale este de preferat ca citirea acestora să se efectueze simultan sau în aceeaşi zi.

Citirea simultană se poate efectua prin montarea de contoare cu citire la distanţă care transmit radio consumul de apă (atât apă rece cât şi apă caldă). Pe piaţă există contoare de apă cu citire la distanţă cu putere de transmitere între 20m şi 200m faţă de locul unde este amplasat contorul. Citirea acestora se realizează cu ajutorul unui dispozitiv la o dată exactă sau la o interogarea. Aceste contoare previn fraudarea sau citirea greşită a consumului de apă.

Montarea greşită a contorilor

O cauză frecventă a înregistrării defectuoase a consumului de apă se datorează montajului necorespunzător care poate duce la erori de circa 10-20%. O regulă de bază în mondarea contorilor este ca acestea să respecte indicaţiile de montare (vertical, orizontal) şi să nu existe coturi înainte şi după contor.

Diferenţe de clasă metrologică

Un contor individual, de obicei nu înregistrează sau înregistrează cu erori mari atunci când sunt firicele de apă care se scurg. Un contor general, fiind un colector înregistrează toate scurgerile de apă. În concluzie, cu cât sunt mai multe contoare individuale cu atât diferenţa indexului dintre un contor general şi suma indexurilor contoarelor individuale va fi mai mare.

Neverificarea metrologică

Ca orice obiect în uz, contoarele trebuie verificat metrologic. Acest lucru presupune că se verifică ca cele 3 sau 4 parţi componente din care este alcătuit un contor clasic funcţionează corespunzător.