GESIMO a fost gândit încă de la început ca un instrument online de administrare a asociației de proprietari pe care să îl poată folosi orice membru al asociației. Spre deosebire de alte programe informatice de administrare imobile, GESIMO nu este conceput doar pentru administratori și președinți de asociație, ci pentru toate categoriile de locatari. Soft-ul GESIMO are șase module specifice pentru administrator, președinte, casier, cenzor, contabil și locatar.

Pentru a eficientiza modul în care fiecare membru își îndeplinește sarcinile și își rezolvă probleme legate de asociație, programul prezintă facilități personalizate pentru fiecare categorie de locatar.

Astfel, printre principalele servicii oferite de GESIMO se numără următoarele:

Administratorul – configurează fondurile și valorile asociate acestora, își personalizează setările referitoare la asociație și la modul în care sunt repartizate cheltuielile în asociația sa, trimite informații și notificări către toți membrii asociației, introduce cheltuielile și generează cotele de întreținere lunare

Președintele – are acces la toate informațiile: fonduri, venituri, cheltuieli, restanțieri, registre contabile și avizează listele de plată lunare

Cenzorul – verifică facturile și cheltuielile lunare și aprobă listele de plată, supraveghează activitatea financiară a asociației

Contabilul – contabilitate în partidă simplă, ține registrul de casă și evidența facturilor, precum și alte registre contabile

Casierul – introduce în sistem încasările efectuate și generează automat chitanțele și alte documente justificative

Locatarul – introduce online indecșii contoarelor, plătește online întreținerea, accesează istoricul de plată, vizualizează listele de întreținere lunare și modul de repartizare a cheltuielilor

Toate modulele oferă posibilitatea utilizatorilor de a avea acces la informații oricând, de pe orice dispozitiv mobil sau desktop.

Serviciile GESIMO sunt destinate și firmelor care administrează imobile, punându-le la dispoziție toate facilitățile necesare și opțiunea de a administra conturi multiple, în situația în care acestea gestionează mai multe asociații de proprietari simultan.