Constituirea unei asociații de proprietari are avantaje notabile:

 • calitatea de persoană juridică cu drepturi depline în fața oricărei instituții de stat sau private;
 • acționarea simplă și rapidă în instanță a restanțierilor care nu-și plătesc datoriile. În lipsa unei forme juridice, fiecare proprietar ar trebui să acționeze în instanță în nume propriu, ceea ce ar îngreuna procesul de recuperare a restanțelor, care, cel mai probabil, ar fi suportate tot de proprietarii care-și achită datoriile la zi;
 • dreptul la anumite scutiri și taxe: scutiri de la impozitul pe venit provenit din închirierea spațiilor comune sau alte activități economice, taxa judiciară de timbru pentru acțiunile în instanță împotriva restanțierilor și împotriva furnizorilor de servicii publice;
 • obținerea de credite în condiții avantajoase pentru lucrări de reabilitare, modernizare sau consolidare a clădirii de imobile;
 • obținerea de fonduri nerambursabile pentru diferite proiecte;
 • deschiderea unui cont bancar în numele asociației;
 • transparență în luare deciziilor și informarea corectă a tuturor proprietarilor;

Documente necesare înființării:

 • statutul asociației;
 • acordul de asociere;
 • procesul verbal al adunării de constituire a asociației de proprietari;
 • cerere de înregistrare la administrația financiară teritorială
 • în plus, dacă asociațiile se înființează separat pe fiecare scară: convenție între asociații privind consumul pe scări, declarație de delimitare a părților comune, cerere aviz furnizori pentru posibilități tehnice de separare.

Constituirea unei asociații de proprietari se face cu acordul scris a jumătate plus unu din totalul proprietarilor de imobile din cadrul aceluiași condiminiu.