Proprietarii de locuințe care stau la bloc împart, vrând nevrând, o proprietate comună cu ceilalți vecini. Asftel, inființarea unei asociații de proprietari devine o necesitate pentru a-și putea gestiona corect și ușor responsabilitățile și drepturile privind proprietatea comună, dar și pentru a-și putea reglementa relațiile cu ceilalți proprietari și cu furnizorii de utilități și alte servicii care le sunt necesare.

În aceste condiții, majoritatea proprietarilor decid să se asocieze într-o astfel de structură organizatorică, indiferent de numărul de apartamente sau locatari dintr-un imobil. Cum însă locuitul în comun presupune și ajungerea la un consens, există câteva condiții necesare pentru înființarea unei asociații de proprietari.

Condiția necesară, așa cum este prezăvut și în legea 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, pentru ca proprietarii să se constituie într-o asociație este obținerea acordului scris a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al acestora.

Articolul 5

  1. Asociatia de proprietari se infiinteaza prin acordul scris a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, din cadrul unei cladiri. Acordul se consemneaza intr-un tabel nominal, anexa la acordul de asociere.

După ce se obține acordul majorității, trebuie întocmite o serie de documente obligatorii pentru obținerea personalității juridice a asociației de proprietari. Acestea sunt acordul de asociere, actul constitutiv și statutul asociației, care trebuie depuse și înregistrate la organul financiar pe raza căruia se află imobilului, împreună cu cererea de dobândire a personalității juridice și cu procesul verbal de la ședința în care s-a decis constituirea asociației.

Aici găsiți modele ale actelor constitutive ale asociației de proprietari: