Category: Anunțuri

GESIMO – Gestionare imobile online

GESIMO, este o aplicaţie modulară, ceea ce permite accesarea meniurilor în funcţie de permisiunile fiecărui tip de utilizator (proprietar/chiriaş, administrator,  preşedinte, cenzor. contabil, casier). Accesul în aplicaţie...

Read More
Loading