Atribuții Președinte Asociație Proprietari

Atribuții Președinte Asociație Proprietari

Atribuții Președinte Asociație Proprietari ART. 57 Preşedintele asociaţiei de proprietari are următoarele atribuţii: a) în baza mandatului acordat de adunarea generală reprezintă asociaţia de proprietari în relaţiile cu terţii, inclusiv în acţiunile în instanţă; b)...

Atribuții Comitet Executiv

Atribuții Comitet Executiv ART. 55 (1) Comitetul executiv are următoarele atribuţii: a) convoacă adunarea generală a asociaţiei de proprietari cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori este necesar; b) duce la îndeplinire hotărârile adunării generale şi urmăreşte...