Atribuții cenzor

Atribuții cenzor

Atribuții Cenzor/Comisia de Cenzori ART. 61 Cenzorul/Comisia de cenzori a asociaţiei de proprietari are, în principal, următoarele atribuţii: a) urmăreşte aplicarea prevederilor prezentei legi de către organele de conducere ale asociaţiei de proprietari; b) verifică...
Atribuții administrator asociații de proprietari

Atribuții administrator asociații de proprietari

Atribuții administrator asociații de proprietari ART. 66 (1) Administratorul are, în principal, următoarele atribuţii: a) administrează imobilul, propune şi supraveghează lucrări având ca scop conservarea şi întreţinerea acestuia; b) supraveghează atât lucrările care...
Atribuții administrator asociații de proprietari

Atribuții administrator imobil

Atribuții administrator imobil ART. 66 (1) Administratorul are, în principal, următoarele atribuţii: a) administrează imobilul, propune şi supraveghează lucrări având ca scop conservarea şi întreţinerea acestuia; b) supraveghează atât lucrările care privesc...
Atribuții Adunarea Generală a Proprietarilor

Atribuții Adunarea Generală a Proprietarilor

Atribuții Adunarea Generală a Proprietarilor ART. 53 Adunarea generală a proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari are următoarele atribuţii: a) alege şi revocă din funcţie preşedintele, ceilalţi membri ai comitetului executiv şi cenzorul/comisia de cenzori;...
Atribuții administrator asociații de proprietari

Atribuții administrator condominiu

Atribuții administrator condominiu ART. 66 (1) Administratorul are, în principal, următoarele atribuţii: a) administrează imobilul, propune şi supraveghează lucrări având ca scop conservarea şi întreţinerea acestuia; b) supraveghează atât lucrările care privesc...