Adunarea generală este instrumentul de acțiune cel mai important în asociația de proprietari. În cadrul adunării generale, proprietarii membri ai asociației iau decizii importante care influențează întreg sistemul de organizare al asociației și care determină, în final, modul în care sunt folosite resursele asociației pentru asigurarea unor condiții decente în bloc.

Printre cele mai importante decizii care se adoptă în adunarea generală se numără alegerea / revocarea președintelui, cenzorului și comitetului executiv, stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli, mandatarea președintelui pentru a angaja personal necesar în asociația de proprietari. Hotărârile luate în adunarea generală sunt valabile pentru toți proprietarii din condominiu, inclusiv pentru cei care nu sunt membri ai asociației sau pentru cei care nu au participat la ședință. De aceea, e important pentru locatari să cunoască care e sistemul de vot și cât valorează votul fiecărui proprietar în adunarea generală.

În principiu, ca în orice altă formă de organizare, fiecare proprietar are dreptul la un vot privind proprietatea sa. Există însă și situații în care votul unui proprietar poate valora mai mult sau mai puțin în funcție de cota-parte indiviză. Este vorba despre hotărârile referitoare la stabilirea fondurilor pentru reabilitare, modernizare sau consolidare a clădirii, caz în care ponderea votului fiecărui proprietar este egală cu cota-parte pe care acesta o deține din proprietatea comună. Dacă există o situație de egalitate a voturilor, atunci votul decisiv îl are președintele asociației de proprietari.

Toate aceste aspecte sunt reglementate în legea 230/2007, articolul 25. Același articol prevede posibilitatea ca un proprietar membru în asociație să fie reprezentat în adunarea generală de un membru al familiei sau de un împuternicit, printr-o împuternicire scrisă. De asemenea, un membru al asociației poate reprezenta mai mulți membri și poate vota în numele lor, dacă este împuternicit de aceștia.

vot in adunarea generala