Blog asociații de proprietari

Atribuții cenzor

Atribuții Cenzor/Comisia de Cenzori ART. 61 Cenzorul/Comisia de cenzori a asociaţiei de proprietari are, în principal, următoarele atribuţii: a) urmăreşte aplicarea prevederilor prezentei legi de către organele de conducere ale asociaţiei de proprietari; b) verifică...

Atribuții Președinte Asociație Proprietari

Atribuții Președinte Asociație Proprietari ART. 57 Preşedintele asociaţiei de proprietari are următoarele atribuţii: a) în baza mandatului acordat de adunarea generală reprezintă asociaţia de proprietari în relaţiile cu terţii, inclusiv în acţiunile în instanţă; b)...

Atribuții Comitet Executiv

Atribuții Comitet Executiv ART. 55 (1) Comitetul executiv are următoarele atribuţii: a) convoacă adunarea generală a asociaţiei de proprietari cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori este necesar; b) duce la îndeplinire hotărârile adunării generale şi urmăreşte...

Atribuții administrator asociații de proprietari

Atribuții administrator asociații de proprietari ART. 66 (1) Administratorul are, în principal, următoarele atribuţii: a) administrează imobilul, propune şi supraveghează lucrări având ca scop conservarea şi întreţinerea acestuia; b) supraveghează atât lucrările care...

Atribuții administrator imobil

Atribuții administrator imobil ART. 66 (1) Administratorul are, în principal, următoarele atribuţii: a) administrează imobilul, propune şi supraveghează lucrări având ca scop conservarea şi întreţinerea acestuia; b) supraveghează atât lucrările care privesc...

Atribuții Adunarea Generală a Proprietarilor

Atribuții Adunarea Generală a Proprietarilor ART. 53 Adunarea generală a proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari are următoarele atribuţii: a) alege şi revocă din funcţie preşedintele, ceilalţi membri ai comitetului executiv şi cenzorul/comisia de cenzori;...

Atribuții administrator condominiu

Atribuții administrator condominiu ART. 66 (1) Administratorul are, în principal, următoarele atribuţii: a) administrează imobilul, propune şi supraveghează lucrări având ca scop conservarea şi întreţinerea acestuia; b) supraveghează atât lucrările care privesc...

GESIMO – Programul de administrare al asociatiilor de proprietari

GESIMO a fost creat ca un serviciu care sa vina in ajutorul tuturor celor care sunt implicate intr-o asociatie de proprietari: administrator, presedinti, cenzori sau chiar proprietarii. Cum a aparut aceasta aplicatie utila celor implicati intr-o asociatie de...

Dispoziții tranzitorii și finale – Legea nr.196/2018

Art. 104. - (1) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, asociațiile de locatari din condominiile ale căror unități de proprietate individuală au fost dobândite în proprietate în condițiile legii și care nu au fost reorganizate în asociații de...

Contravenții și sancțiuni – Legea nr.196/2018

Contravenții și sancțiuni Art. 102. – Referințe în jurisprudență (1) (1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni: a)neconvocarea adunării generale, conform...

Curs Administrator imobile

In zilele care urmează am să prezint ceea ce se face la un curs Administrator Imobile, ce se învață, care sunt cele mai frecvente întrebări, care sunt documentele necesare pentru o asociație de proprietari și orice voi considera că este util.

Cum se calculează consumul de apă in apartamentele contorizate și necontorizate?

Deși montarea de repartitoare și contoare individuale pe baza cărora să se poată identifica și repartiza consumurile individuale de apă îi poate ajuta pe locatari să plătească facturi în funcție de cât consumă, din diverse motive, există numeroase apartamente necontorizate pentru care consumul de apă se calculează în regim paușal.

Condiții necesare pentru înființarea unei asociații de proprietari

Proprietarii de locuințe care stau la bloc împart, vrând nevrând, o proprietate comună cu ceilalți vecini. Asftel, inființarea unei asociații de proprietari devine o necesitate pentru a-și putea gestiona corect și ușor responsabilitățile și drepturile privind proprietatea comună.

Unde și cum poți reclama o neregulă sesizată în asociația de proprietari?

Probabil că există foarte puține asociații de proprietari în care lucrurile să meargă ca pe roate și să nu existe nicio nemulțumire din partea locatarilor. Pentru celelalte situații, trebuie să știți că există demersuri pe care le puteți face astfel încât, în cazul în care sesizați nereguli și probleme, acestea să își găsească rezolvarea.

Cui sunt destinate serviciile GESIMO?

GESIMO a fost gândit încă de la început ca un instrument online de administrare a asociației de proprietari pe care să îl poată folosi orice membru al asociației. Spre deosebire de alte programe informatice de administrare imobile, GESIMO nu este conceput doar pentru...

Cum poți întocmi fișa apartamentului cu GESIMO?

Un președinte priceput și eficient cunoaște îndeaproape situația din asociația sa de proprietari. Fie pentru că uneori trebuie să ia decizii importante, fie că trebuie să le ofere informații proprietarilor, președintelui trebuie să îi fie clară situația financiară,...

Poate președintele asociației să fie și administrator?

Președintele și administratorul asociației de proprietari au responsabilități și statuturi diferite în cadrul asociației de proprietari. În timp ce primul este reprezentantul asociației, cel de-al doilea este un angajat care are, în mare parte, responsabilități de...