Blog asociații de proprietari

Atribuții cenzor

Atribuții Cenzor/Comisia de Cenzori ART. 61 Cenzorul/Comisia de cenzori a asociaţiei de proprietari are, în principal, următoarele atribuţii: a) urmăreşte aplicarea prevederilor prezentei legi de către organele de conducere ale asociaţiei de proprietari; b) verifică...

Atribuții Președinte Asociație Proprietari

Atribuții Președinte Asociație Proprietari ART. 57 Preşedintele asociaţiei de proprietari are următoarele atribuţii: a) în baza mandatului acordat de adunarea generală reprezintă asociaţia de proprietari în relaţiile cu terţii, inclusiv în acţiunile în instanţă; b)...

Atribuții Comitet Executiv

Atribuții Comitet Executiv ART. 55 (1) Comitetul executiv are următoarele atribuţii: a) convoacă adunarea generală a asociaţiei de proprietari cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori este necesar; b) duce la îndeplinire hotărârile adunării generale şi urmăreşte...

Atribuții administrator asociații de proprietari

Atribuții administrator asociații de proprietari ART. 66 (1) Administratorul are, în principal, următoarele atribuţii: a) administrează imobilul, propune şi supraveghează lucrări având ca scop conservarea şi întreţinerea acestuia; b) supraveghează atât lucrările care...

Atribuții administrator imobil

Atribuții administrator imobil ART. 66 (1) Administratorul are, în principal, următoarele atribuţii: a) administrează imobilul, propune şi supraveghează lucrări având ca scop conservarea şi întreţinerea acestuia; b) supraveghează atât lucrările care privesc...

Atribuții Adunarea Generală a Proprietarilor

Atribuții Adunarea Generală a Proprietarilor ART. 53 Adunarea generală a proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari are următoarele atribuţii: a) alege şi revocă din funcţie preşedintele, ceilalţi membri ai comitetului executiv şi cenzorul/comisia de cenzori;...

Atribuții administrator condominiu

Atribuții administrator condominiu ART. 66 (1) Administratorul are, în principal, următoarele atribuţii: a) administrează imobilul, propune şi supraveghează lucrări având ca scop conservarea şi întreţinerea acestuia; b) supraveghează atât lucrările care privesc...

GESIMO – Programul de administrare al asociatiilor de proprietari

GESIMO a fost creat ca un serviciu care sa vina in ajutorul tuturor celor care sunt implicate intr-o asociatie de proprietari: administrator, presedinti, cenzori sau chiar proprietarii. Cum a aparut aceasta aplicatie utila celor implicati intr-o asociatie de...

Dispoziții tranzitorii și finale – Legea nr.196/2018

Art. 104. - (1) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, asociațiile de locatari din condominiile ale căror unități de proprietate individuală au fost dobândite în proprietate în condițiile legii și care nu au fost reorganizate în asociații de...

Contravenții și sancțiuni – Legea nr.196/2018

Contravenții și sancțiuni Art. 102. – Referințe în jurisprudență (1) (1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni: a)neconvocarea adunării generale, conform...

Atribuții administrator imobil

Atribuții administrator imobil ART. 66 (1) Administratorul are, în principal, următoarele atribuţii: a) administrează imobilul, propune şi supraveghează lucrări având ca scop conservarea şi întreţinerea acestuia; b) supraveghează atât lucrările care privesc...

Atribuții Adunarea Generală a Proprietarilor

Atribuții Adunarea Generală a Proprietarilor ART. 53 Adunarea generală a proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari are următoarele atribuţii: a) alege şi revocă din funcţie preşedintele, ceilalţi membri ai comitetului executiv şi cenzorul/comisia de cenzori;...

Atribuții administrator condominiu

Atribuții administrator condominiu ART. 66 (1) Administratorul are, în principal, următoarele atribuţii: a) administrează imobilul, propune şi supraveghează lucrări având ca scop conservarea şi întreţinerea acestuia; b) supraveghează atât lucrările care privesc...

Administrarea condominiilor – Legea nr.196/2018

Art. 63. – Referințe în jurisprudență (4) (1) Administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și/sau modernizarea, după caz, a proprietății comune aferente condominiului sunt în sarcina asociației de proprietari, iar cheltuielile legate de aceste...